A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Wyszukiwarka
Licznik odwiedzin
Dzisiaj: 3839
W tym miesiącu: 34516
Wszystkich: 2394677

Egzamin komisyjny z Wytrzymałości materiałów II

Egzamin komisyjny w Wytrzymałości materiałów II dla studentów, którzy nie uczestniczyli w egzaminie z powodu zwolnienia lekarskiego oraz skreślenia z listy studentów, odbędzie się w środę 20 grudnia 2017 roku o godzinie 10.15 w sali D-3

Semestr 7 - harmonogram 2017-2018

Egzaminy w sesji zimowej 2017/2018

Obrony prac dyplomowych

Obrony prac dyplomowych odbędą się w piątek 2017-12-15 od godziny 9.00. Prace dyplomowe należy składać w Dziekanacie do dnia 2017-12-08.

Seminarium

Konstrukcje metalowe I

Zaliczenie komisyjne z Konstrukcji metalowych I dla studentów V-ego semestru studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia
z roku ak. 2016/2017 odbędzie się:

05.12.2017 roku (wtorek) o godz. 17:00

Do zaliczenia dopuszczeni zostaną studenci, którzy wcześniej uzyskają zgodę Pani Prodziekan ds. Studiów Niestacjonarnych.

Ogłoszenie Prodziekana ds studiów niestacjonarnych

W dniu 25 listopada 2017 roku (sobota) Pani Prodziekan ds studiów niestacjonarnych będzie przyjmować studentów w godz. 9:00-10:00. 

Geometria Wykreślna - kolokwium i egzamin

Ostatni termin kolokwium poprawkowego z Geometrii Wykreślnej II dla studentów studiów stacjonarnych z roku akademickiego 2016/2017 odbędzie się w piątek 1 grudnia 2017 roku w sali D-6 o godz. 10:00, natomiast ostatni termin egzaminu odbędzie się 8 grudnia 2017 roku o godz. 10:00 w sali D-6. 

Wampiriada

Godziny rektorskie

W związku z wyborami uzupełniającymi do Rady Wydziału Budownictwa z grupy nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego zatrudnionych na Wydziale Budownictwa, w dniu 30.11.2017 r. w godzinach od 11.00 do 12.00, Rektor Politechniki Częstochowskiej ustala godziny rektorskie.