Wyszukiwarka
Licznik odwiedzin
Dzisiaj: 367
W tym miesiącu: 6167
Wszystkich: 717495

Praktyka

Studenci odbywający praktykę z geodezji oraz geotechniki muszą obowiązkowo posiadać ze sobą dziennik praktyk. Brak dziennika praktyk uniemożliwia uzyskanie zaliczenia.
Dzienniki do pobrania TUTAJ.

Obrony prac dyplomowych

Obrony prac dyplomowych odbędą się w piątek 2015-07-10 od godziny 9.00. Prace dyplomowe należy złożyć w Dziekanacie do dnia 2015-07-03.

Obrona pracy doktorskiej

Zmiana terminu egzaminu z Konstrukcji Metalowych II

Na prośbę studentów zostają zmienione terminy egzaminu z przedmiotu Konstrukcje Metalowe II. 

Termin I egzaminu odbędzie się w dniu 2015-09-15. Termin II egzaminu odbędzie się w dniu 2015-09-28.

Ćwiczenia terenowe z drogownictwa – 2015

W maju i czerwcu, jak co roku odbyły się ćwiczenia terenowe z drogownictwa dla studentów II roku pierwszego stopnia. Studenci w trakcie zajęć poznają metody badań parametrów eksploatacyjnych nawierzchni drogowych. Na ćwiczeniach kolejno są zaznajamiani z przepisami prawnymi i instrukcjami technicznymi, a następnie mają możliwość samodzielnego przeprowadzenia badań, takich jak:
- obliczenia średniego dobowego ruchu rocznego (SDRR) oraz kategorii ruchu (KR) w przekroju drogi,
- badanie równości podłużnej nawierzchni drogowej planografem,
- badanie koleinowania nawierzchni drogowej profilografem,
- badanie nośności podłoża gruntowego płytą dynamiczną,
- badanie właściwości antypoślizgowych nawierzchni.

Autorem wszystkich zdjęć jest mgr inż. Damian Jończyk.