Wyszukiwarka
Licznik odwiedzin
Dzisiaj: 97
W tym miesiącu: 15598
Wszystkich: 141415

Ćwiczenia terenowe z drogownictwa - semestr IV studia stacjonarne

Harmonogram ćwiczeń terenowych z drogownictwa dla semestru IV studiów stacjonarnych został wywieszony na tablicy ogłoszeń obok Dziekanatu.

Egzamin komisyjny z Wytrzymałości Materiałów I

Egzamin komisyjny z Wytrzymałości Materiałów I z III semestru studiów stacjonarnych odbędzie się w poniedziałek 2014.04.14 o godzinie 8.15

Egzamin komisyjny z Mechaniki Teoretycznej I

Egzamin komisyjny z Mechaniki Teoretycznej I z semestru I dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia odbędzie się we wtorek 15 kwietnia 2014 roku o godzinie 9.00.Do egzaminu zostaną dopuszczeni studenci, którzy złożą podanie do Dziekanatu o egzamin komisyjny.

Zaliczenie komisyjne z Konstrukcji Metalowych I

Zaliczenie komisyjne z przedmiotu Konstrukcje Metalowe I odbędzie się w czwartek 10 kwietnia 2014 roku o godzinie 10.15. Do zaliczenia komisyjnego będą dopuszczeni studenci, którzy złożą podanie. 

Jednorazowe stypendium dla studentów II stopnia studiów stacjonarnych

Abolwent Ambasador Wydziału Budownictwa PCZ, dyrektor firmy All Hamad Group of Companies w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Pan Sahawneha Farhana ufundował i przekazał środki na jednorazowe stypendia dla dwóch najlepszych studentów Wydziału Budownictwa ze studiów stacjonarnych II stopnia, każde w wysokości 5 tys. zł. Inicjatorem konkursu i uzyskanych funduszy jest Stowarzyszenie Wychowanków Politechniki Częstochowskiej.

Podstawowym kryterium wyłonienia kandydatów do stypendiów będzie średnia ocen z przebiegu studiów oraz ocena na dyplomie ukończenia studiów inżynierskich. 

Stypendia zostaną przyznane:

- jednemu studentowi II stopnia studiów stacjonarnych z I semestru.Średnią ocen należy policzyć ze studiów I stopnia (od I do VII semestru) wraz z podaniem oceny na dyplomie ukończenia studiów inżynierskich;

- jednemu studentowi II stopnia studiów stacjonarnych z III semestru. Średnią ocen należy policzyć łącznie ze studiów I stopnia (od I do VII semestru) oraz z I i II semestru studiów II stopnia podając także ocenę na dyplomie ukończenia studiów inżynierskich. Studenci III semestru muszą mieć w całości zaliczony I oraz II semestr studiów II stopnia.

Prosimy studentów o zgłaszanie się osobiście lub za pośrednictwem starosty roku do Dziekanatu z policzoną średnią ocen wraz z podaniem oceny końcowej na dyplomie inżyniera. Algorytm wyliczenia końcowej oceny: 80% wagi - średnia ocen z toku studiów, oraz 20% wagi ocena końcowa z ukończenia studiów inżynierskich. Termin zgłoszeń upływa 10 kwietnia 2014 roku. Oficjalne wręczenie stypendiów odbędzie się podczas gali "Absolewnt Roku" w dniu 16 maja 2014 roku.

Kolegium Dziekańskie Wydziału Budownictwa