Wyszukiwarka
Licznik odwiedzin
Dzisiaj: 2332
W tym miesiącu: 2332
Wszystkich: 480976

Egzamin komisyjny Mechanika Budowli II

Egzamin komisyjny z Mechaniki Budowli II z semestru V w roku akademickim 2013/2014 dla studentów studiów niestacjonarnych I stopnia odbędzie się 13 lutego 2015 o godz. 17:30.

Terminy zjazdów

Terminy zjazdów studia niestacjonarne - semestr letni 2014/2015 - dostępne TUTAJ

Seminarium naukowe "Wzmacnianie konstrukcji żelbetowych przy działaniu obciążenia"

Katedra Konstrukcji Budowlanych i Inżynierskich serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w seminarium naukowym nt:

 

"Wzmacnianie konstrukcji żelbetowych przy działaniu obciążenia"

prof. dr hab. inż. Zinoviy Blikharskyy


Seminarium odbędzie się dnia 26.01.2015 (poniedziałek) o godz.8:30 w sali Rady Wydziału.

Wybór specjalności dotyczy studentów V semestru studiów stacjonarnych I stopnia

Informujemy, że w dniach od 19 do 29 stycznia 2015 roku należy złożyć w Dziekanacie podanie o wyborze specjalności łącznie z policzoną średnią ocen z semestrów I-IV. Studenci, którzy powtarzają przedmioty i nie mają zaliczonych wszystkich modułów kształcenia z semestrów I-IV – do liczonej średniej z przedmiotów niezaliczonych przyjmują wartość oceny końcowej przypisanej ECTS równą 0. Wyliczona średnia ocen będzie sprawdzana w Dziekanacie. 

W roku akademickim 2014/2015 na studiach I stopnia będą uruchomione następujące specjalności:
KBI – Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie;
TOZB – Technologia, Organizacja i Zarządzanie w Budownictwie;
AwB – Architektura w Budownictwie

Wzór podania znajduje się na wydziałowej stronie internetowej wydziału, załącznik nr: ZA-02-PR-05 oraz w gablocie przy Dziekanacie. - Link do podania - KLIKNIJ 

Instrukcja do wypełnienia podania znajduje się na stronie  internetowej wydziału, instrukcja nr IN-03-PR-05 Wybór specjalnosci - Link do instrukcji -  KLIKNIJ 

 

W przypadku większej ilości chętnych na daną specjalność, pierwszeństwo mają studenci, którzy uzyskali wyższą średnią z ocen z semestrów I-IV. W przypadku braku miejsc na wybranej specjalności, student zostaje przesunięty na inną specjalność.

Studenci, którzy nie złożą podania w wyznaczonym terminie zostaną przyporządkowani do specjalności, na której będą wolne miejsca.

OBRONY PRAC DYPLOMOWYCH

Obrony prac dyplomowych odbędą się w dniu 2015-02-13 od godziny 9.00.

Prace dyplomowe należy złożyć do Dziekanatu do dnia 2015-02-06.