Wyszukiwarka
Licznik odwiedzin
Dzisiaj: 51
W tym miesiącu: 51
Wszystkich: 315727

Program Erasmus

Więcej informacji można uzyskać  w pok. 100 u prof. PCz dr hab. inż Janiny Adamus

Arkady dla studentów Wydziału Budownictwa

STUDENCI STUDIÓW MAGISTERSKICH II semestr- stacjonarne

Informujemy, że tematy prac dyplomowych (magisterskich), których odbiór nie zostanie potwierdzony w Dziekanacie do dnia 2014.10.15. zostaną uznane za ogólno dostępne dla wszystkich studentów II semestru. Każdy student będzie mógł odebrać dowolny temat pracy, który wcześniej nie został potwierdzony. 

Ogłoszenie - Studenci I semestru I stopnia studiów niestacjonarnych

Studenci I semestru I stopnia studiów niestacjonarnych na sobotnie zajęcia z Geometrii Wykreślnej i Rysunku Technicznego powinni mieć przygotowane:

- ołówek, czysty zeszyt formatu A4, blok techniczny,

- komplet trójkątów - 2 ekierki: równoramienna i różnoramienna,

- cyrkiel.

Obrony prac dyplomowych

Obrony prac dyplomowych odbędą się w poniedziałek 27.10.2014 od godziny 9.00.
Prace dyplomowe należy złożyć do Dziekanatu do dnia 23.10.2014 do godziny 12.00