A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Wyszukiwarka
Licznik odwiedzin
Dzisiaj: 3821
W tym miesiącu: 34498
Wszystkich: 2394659

Godziny rektorskie

W związku z wyborami uzupełniającymi do Rady Wydziału Budownictwa z grupy nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego zatrudnionych na Wydziale Budownictwa, w dniu 30.11.2017 r. w godzinach od 11.00 do 12.00, Rektor Politechniki Częstochowskiej ustala godziny rektorskie.

Godziny rektorskie

W związku z ogłoszeniem przez Studencką Komisję Wyborczą wyborów do organów Samorządu Studentów Politechniki Częstochowskiej oraz przedstawicieli studentów do organów kolegialnych wybranych wydziałów Politechniki Częstochowskiej,
Rektor Politechiki Częstochowskiej wyznacza godziny rektorskie:

  • dnia 16.11.2017 r. w godzinach 11.00 - 13.00 dla studentów Wydziału Budownictwa (wybór przedstawicieli studentów do Rady Wydziału Budownictwa).

Dzień Młodego Inżyniera Budownictwa - Warszawa

        Studenci z Koła Naukowego BIM w dniu 24 października 2017 roku uczestniczyli warsztatach edukacyjnych „Dzień Młodego Inżyniera Budownictwa” w Warszawie. Celem warsztatów było wspieranie w rozwoju zawodowym osób, które niebawem będą stanowić o kształcie polskiego budownictwa. W tej edycji uruchomiona została Strefa Kariery, w której można było uzyskać informacje o aktualnym zapotrzebowaniu – ze wskazaniem regionu i specjalizacji zawodowych – na budowlanym rynku pracy.

XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna

 

W dniach 6-8 grudnia 2017 roku nasz Wydział organizuje XIV Międzynarodową Konferencję Naukowo-Techniczną: "Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym. Materiały i technologie energooszczędne".  Informacje o konferencji zamieścił także na swojej stronie Instytut Naukowo-Badawczy Fizyki Budowli w Moskwie (NIISF RAASN - the Research Institute of Building Physics).    

Informacja o konferencji - rus.   eng. 

Komunikat o konferencji - klik


Jednocześnie zachęcamy wszystkich studentów i pracowników Wydziału Budownictwa do wzięcia udziału w konferencji. Więcej informacji na stronie konferencji:  http://www.bud.pcz.czest.pl/konferencja_bozpe

Godziny rektorskie

Na wniosek Uczelnianej Rady Samorządu Studentów Politechniki Częstochowskiej z dn. 19.10.2017 r. w sprawie godzin rektorskich, z uwagi na Dzień Wszystkich Świętych w dniach 30 października br. od godziny 12.00 oraz 2 listopada br. przez cały dzień obowiązywać będą godziny rektorskie.

Jednocześnie informujemy, że dzień 31.10.2017 r. jest dniem wolnym od zajęć zgodnie ze strukturą roku akademickiego 2017/2018.