A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Wyszukiwarka
Licznik odwiedzin
Dzisiaj: 67
W tym miesiącu: 34140
Wszystkich: 2111282

Lista osób przyjętych na I rok studów na Wydział Budownictwa
Politechniki Częstochowskiej 
na rok akademicki 2017/2018.

 

 

 

Terminarz postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów na studia na semestr zimowy w roku akademickim 2017/2018:

Rozpoczęcie rejestracji i zapisów na kierunek
w systemie IRK:  

01.06.2017 r. godz. 8:00

Ostatni dzień zapisów w systemie IRK:                   

23.07.2017 r. godz. 23:00

Ogłoszenie list zakwalifikowanych:

24.07.2017

Przyjmowanie dokumentów:

od 24.07.2017 r.

Ostateczny termin złożenia dokumentów

29.07.2017 r.
 Ogłoszenie list przyjętych:

31.07.2017

 

Godziny dyżurowania Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej:

CZERWIEC

W dniach 6, 13, 20, 27 (wtorek) w godz. 11:00-12:00

LIPIEC

W dniach 03 - 21 lipca 2017 w godz. 11:00-12:00 (od poniedziałku do piątku) 

W dniach 24 - 29 lipca 2017 w godz. 9:00-14:00 

SIERPIEŃ

W dniach 7, 14, 21, 28 (poniedziałek) w godz. 11:00-12:00


Miejsce dyżurowania Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej:

Sala Rady Wydziału ( I piętro)

Wydział Budownictwa
ul. Akademicka 3
42-200 Częstochowa
tel. 34 325 09 31 (czynny w godzinach pracy WKR)
rekrutacja@bud.pcz.czest.pl

 

Rekrutacja Krok po kroku

Więcej informacji dostępne TUTAJ

 

Wymagane dokumenty:


1. podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z systemu IRK,

2. poświadczona przez Politechnikę Częstochowską kopia:

  • świadectwa dojrzałości – w przypadku kandydatów na studia I stopnia,
  • dyplomu ukończenia studiów – w przypadku kandydatów na studia II stopnia

3. oryginał potwierdzenia wniesienia opłaty rekrutacyjnej,

4. obustronna kserokopia dowodu osobistego, poświadczona przez Politechnikę Częstochowską,

5. aktualne 3 fotografie kandydata, zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych (35 x 45 mm; na odwrocie każdego zdjęcia należy podać nr pesel, nazwisko i imię oraz dodatkowo na odwrocie jednego zdjęcia – adres zamieszkania).

Złożenie przez kandydata w/w dokumentów jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na umieszczenie jego nazwiska na listach przyjętych i listach rezerwowych oraz zgody na przetwarzanie danych w ramach procedur rekrutacyjnych. 

 

Wzór opisu teczki


Do pobrania: wzór_teczki_WB_doc

 

 Studia stacjonarne:


  • Studia I stopnia (inżynierskie) - 7-semestralne
  • Studia II stopnia (magisterskie) - 3-semestralne (rekrutacja styczeń/luty)

Studia niestacjonarne:


  • Studia I stopnia (inżynierskie) - 8-semestralne
  • Studia II stopnia (magisterskie) - 4-semestralne

Specjalności:


  • konstrukcje budowlane i inżynierskie (stacjonarne i niestacjonarne)
  • technologia, organizacja i zarządzanie w budownictwie (stacjonarne i niestacjonarne)
  • architektura w budownictwie (stacjonarne i niestacjonarne)
  • budowa i utrzymanie dróg