A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Wyszukiwarka
Licznik odwiedzin
Dzisiaj: 3832
W tym miesiącu: 34509
Wszystkich: 2394670

III NABÓR - Listy przyjętych


III NABÓR

Terminarz postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów na studia na semestr zimowy w roku akademickim 2017/2018:

Rozpoczęcie rejestracji i zapisów na kierunek
w systemie IRK:  

18.09.2017 r.

Ostatni dzień zapisów w systemie IRK:                   

24.09.2017 r. godz. 23:00

Ogłoszenie list zakwalifikowanych:

25.09.2017

Przyjmowanie dokumentów:

od 25.09.2017 r.

Ostateczny termin złożenia dokumentów:

28.09.2017 r.
Ogłoszenie list przyjętych:

29.09.2017 r.


Godziny dyżurowania Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej:

WRZESIEŃ

W dniach 18 - 22 września 2017 w godz. 11:00-12:00 (od poniedziałku do piątku) 

W dniach 25 - 28 września 2017 w godz. 10:00-12:00


Miejsce dyżurowania Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej:

Sala Rady Wydziału ( I piętro)

Wydział Budownictwa
ul. Akademicka 3
42-200 Częstochowa
tel. 34 325 09 31 (czynny w godzinach pracy WKR)
rekrutacja@bud.pcz.pl

 

Rekrutacja Krok po kroku

Więcej informacji dostępne TUTAJ

 

Wymagane dokumenty:


1. podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z systemu IRK,

2. poświadczona przez Politechnikę Częstochowską kopia:

  • świadectwa dojrzałości – w przypadku kandydatów na studia I stopnia,
  • dyplomu ukończenia studiów – w przypadku kandydatów na studia II stopnia

3. oryginał potwierdzenia wniesienia opłaty rekrutacyjnej,

4. obustronna kserokopia dowodu osobistego, poświadczona przez Politechnikę Częstochowską,

5. aktualne 3 fotografie kandydata, zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych (35 x 45 mm; na odwrocie każdego zdjęcia należy podać nr pesel, nazwisko i imię oraz dodatkowo na odwrocie jednego zdjęcia – adres zamieszkania).

Złożenie przez kandydata w/w dokumentów jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na umieszczenie jego nazwiska na listach przyjętych i listach rezerwowych oraz zgody na przetwarzanie danych w ramach procedur rekrutacyjnych. 

 

Wzór opisu teczki


Do pobrania: wzór_teczki_WB_doc

 

 Studia stacjonarne:


  • Studia I stopnia (inżynierskie) - 7-semestralne
  • Studia II stopnia (magisterskie) - 3-semestralne (rekrutacja styczeń/luty)

Studia niestacjonarne:


  • Studia I stopnia (inżynierskie) - 8-semestralne
  • Studia II stopnia (magisterskie) - 4-semestralne

Specjalności:


  • konstrukcje budowlane i inżynierskie (stacjonarne i niestacjonarne)
  • technologia, organizacja i zarządzanie w budownictwie (stacjonarne i niestacjonarne)
  • architektura w budownictwie (stacjonarne i niestacjonarne)
  • budowa i utrzymanie dróg