A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Wyszukiwarka
Licznik odwiedzin
Dzisiaj: 62
W tym miesiącu: 34588
Wszystkich: 2394749

Egzamin komisyjny z Wytrzymałości materiałów II

Egzamin komisyjny w Wytrzymałości materiałów II dla studentów, którzy nie uczestniczyli w egzaminie z powodu zwolnienia lekarskiego oraz skreślenia z listy studentów, odbędzie się w środę 20 grudnia 2017 roku o godzinie 10.15 w sali D-3

Semestr 7 - harmonogram 2017-2018

Egzaminy w sesji zimowej 2017/2018

Obrony prac dyplomowych

Obrony prac dyplomowych odbędą się w piątek 2017-12-15 od godziny 9.00. Prace dyplomowe należy składać w Dziekanacie do dnia 2017-12-08.

Seminarium

Geometria Wykreślna - kolokwium i egzamin

Ostatni termin kolokwium poprawkowego z Geometrii Wykreślnej II dla studentów studiów stacjonarnych z roku akademickiego 2016/2017 odbędzie się w piątek 1 grudnia 2017 roku w sali D-6 o godz. 10:00, natomiast ostatni termin egzaminu odbędzie się 8 grudnia 2017 roku o godz. 10:00 w sali D-6. 

Wampiriada

Godziny rektorskie

W związku z wyborami uzupełniającymi do Rady Wydziału Budownictwa z grupy nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego zatrudnionych na Wydziale Budownictwa, w dniu 30.11.2017 r. w godzinach od 11.00 do 12.00, Rektor Politechniki Częstochowskiej ustala godziny rektorskie.

Godziny rektorskie

W związku z ogłoszeniem przez Studencką Komisję Wyborczą wyborów do organów Samorządu Studentów Politechniki Częstochowskiej oraz przedstawicieli studentów do organów kolegialnych wybranych wydziałów Politechniki Częstochowskiej,
Rektor Politechiki Częstochowskiej wyznacza godziny rektorskie:

  • dnia 16.11.2017 r. w godzinach 11.00 - 13.00 dla studentów Wydziału Budownictwa (wybór przedstawicieli studentów do Rady Wydziału Budownictwa).

XIII Ogólnopolska Olimpiada Języka Niemieckiego

XIII Ogólnopolska Olimpiada Języka Niemieckiego dla studentów Wyższych Uczelni Technicznych

Zapraszamy studentów wszystkich kierunków inżynierskich naszej Uczelni do wzięcia udziału w tegorocznej olimpiadzie języka niemieckiego.

Etap I – pisemny, odbędzie się dnia 24 listopada 2017 (piątek) o godz. 15:30 w sali JO11 SJO PCz.

Zgłoszenia do dnia 20 listopada br. przyjmują lektorzy języka niemieckiego Studium Języków Obcych.