A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Wyszukiwarka
Licznik odwiedzin
Dzisiaj: 1104
W tym miesiącu: 55631
Wszystkich: 2253134

Samorząd Studentów Politechniki Częstochowskiej

Dla wszystkich zainteresowanych informujemy, że strona internetowa Samorządu Studentów Politechniki Częstochowskiej dostępna jest pod adresem: www.samorzad.pcz.pl

Inauguracja 2017
Inauguracja 2017

INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018 na WB

 

12 października 2017 roku po raz 42. zainaugurowano nowy rok akademicki 2017/2018 na Wydziale Budownictwa Politechniki Częstochowskiej. W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście oraz pracownicy i studenci WB. Wszystkich uczestników w murach Wydziału powitał prof. Maciej Major, Dziekan Wydziału Budownictwa, który w okolicznościowym przemówieniu podsumował działalność WB i osiągnięcia dydaktyczno-naukowe minionego roku akademickiego. Następnie odbyła się immatrykulacja studentów I roku oraz wręczono medale „za Naukę za Pracę”. Medale otrzymali studenci: Dominik Buc, Piotr Bachniak, Bartosz Mońka, Marek Zych oraz Natalia Brycht.

   W tym roku po raz drugi zostały wręczone honorowe statuetki „Zasłużony dla Wydziału Budownictwa, przyznane przez Kapitułę osobom, które w szczególny sposób przyczyniły się do rozwoju oraz podnoszenia renomy naszego Wydziału. Statuetki otrzymali:
- Franciszek BUSZKA - Wiceprezydent Śląskiej Izby Budownictwa i Przewodniczący Rady ŚOIIB;
- Josef VIČAN - Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej Uniwersytet w Żylinie;

- Ryszard FLOREK -Prezes firmy FAKRO;

- Henryka i Marek MUSIALIK - Właściciele Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego HEMAR. 

        Uczestniczy uroczystości wysłuchali wykładu inauguracyjnego Pana mgr inż. arch. Henryka Katowicza-Kowalewskiego pt. "Senster i inne myślące przedmioty. Interaktywna architektura sterowana cyfrowo” .

 

Egzamin z Mechaniki Budowli II

Egzamin komisyjny z Mechaniki budowli II dla studentów studiów niestacjonarnych odbędzie się 18.10.2017 roku (środa) o godz. 11:00

Ogłoszenie dla studentów 1 semestru I stopnia studiów niestacjonarnych

Studenci I semestru I stopnia studiów niestacjonarnych na najbliższe zajęcia (14 - 15.10.2017) z Geometrii Wykreślnej i Rysunku Technicznego powinni mieć przygotowane:

- czyste kartki formatu A4, blok techniczny,

- komplet trójkątów - 2 ekierki: równoramienna i różnoramienna,

- cyrkiel, ołówek, gumka. 

Szkolenie BHP

Szkolenie BHP dla studentów I roku studiów niestacjonarnych (I i II stopnia) odbędzie się dnia 15.10.2017 o godzinie 18.05 w Sali A28 (przy ul. Dąbrowskiego).
Obecność obowiązkowa.

Projekt TOP Konstruktor

V Regionalny Dzień Budowalnych w Częstochowie

W dniu 29 września 2017 roku po raz piąty Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Częstochowie zorganizował Regionalny Dzień Budowlanych. W obchodach uczestniczyli przedstawiciele władz miasta, firm i stowarzyszeń branżowych oraz przedstawiciele naszego Wydziału. Podczas spotkania zaprezentowano najnowsze inwestycje drogowe i kolejowe w regionie częstochowskim oraz podsumowano działalność Placówki Terenowej ŚlOIIB. Zorganizowane spotkanie było doskonałą okazją do integracji całego środowiska związanego z branżą budowlaną w naszym regionie oraz do wymiany poglądów na temat perspektyw rozwoju budownictwa w Polsce.

 

Regulamin przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej

UWAGA!
Od dnia 15.09.2017 roku obowiązuje nowy regulamin przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentom na rok akademicki 2017/2018.
Więcej informacji na stronie głównej Politechniki Częstochowskiej lub TUTAJ

Wnioski o stypendium socjalne i stypendium naukowe (zgodnie z nowym regulaminem) można składać od 21 września 2017 roku (czwartek) w dziekanacie, w godzinach pracy dziekanatu.

Konstrukcje metalowe I i II

W dniu 14 września 2017 roku (czwartek) dla studentów studiów niestacjonarnych odbędzie się komisyjne zaliczenie przedmiotu Konstrukcje metalowe I - ćwiczenia oraz Konstrukcje metalowe II - projekt. 

Egzamin z przedmiotu Fundamentowanie - zmiana terminu

UWAGA! Nastąpiła zmiana terminu egzaminu z przedmiotu Fundamentowanie dla studentów VI semestru studiów niestacjonarnych.

Egzamin z Fundamentowania dla studentów VI semestru studiów niestacjonarnych odbędzie się: 16 września 2017 roku o godz.10:00 w sali D-4.