A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Wyszukiwarka
Licznik odwiedzin
Dzisiaj: 3824
W tym miesiącu: 34501
Wszystkich: 2394662

Seminarium

Konstrukcje metalowe I

Zaliczenie komisyjne z Konstrukcji metalowych I dla studentów V-ego semestru studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia
z roku ak. 2016/2017 odbędzie się:

05.12.2017 roku (wtorek) o godz. 17:00

Do zaliczenia dopuszczeni zostaną studenci, którzy wcześniej uzyskają zgodę Pani Prodziekan ds. Studiów Niestacjonarnych.

Ogłoszenie Prodziekana ds studiów niestacjonarnych

W dniu 25 listopada 2017 roku (sobota) Pani Prodziekan ds studiów niestacjonarnych będzie przyjmować studentów w godz. 9:00-10:00. 

Wampiriada

XIII Ogólnopolska Olimpiada Języka Niemieckiego

XIII Ogólnopolska Olimpiada Języka Niemieckiego dla studentów Wyższych Uczelni Technicznych

Zapraszamy studentów wszystkich kierunków inżynierskich naszej Uczelni do wzięcia udziału w tegorocznej olimpiadzie języka niemieckiego.

Etap I – pisemny, odbędzie się dnia 24 listopada 2017 (piątek) o godz. 15:30 w sali JO11 SJO PCz.

Zgłoszenia do dnia 20 listopada br. przyjmują lektorzy języka niemieckiego Studium Języków Obcych.

XIX Olimpiada Języka Angielskiego

Studium Języków Obcych zaprasza studentów wszystkich kierunków, zwłaszcza technicznych, do wzięcia udziału w tegorocznej olimpiadzie języka angielskiego.

Zgodnie z kalendarium ustalonym przez organizatora Olimpiady, tj. Centrum Języków i Komunikacji Politechniki Poznańskiej, eliminacje pisemne I etapu Olimpiady odbędą się w naszej uczelni dnia 1 grudnia 2017r. (piątek) o godzinie 15:15 do 17:15 w sali JO5.

Organizatorzy i liczni sponsorzy zapewniają wartościowe i atrakcyjne nagrody.

Studenci, którzy ukończyli lektorat z języka angielskiego mogą przesyłać swoje zgłoszenia pod adres: aspa@onet.eu lub marian.galkowski.pcz@gmail.com, osoby aktualnie uczące się mogą również kontaktować się w tej sprawie z lektorami prowadzącymi zajęcia do dnia 24 listopada 2017r. do godz. 15:00.

Zachęcamy wszystkich studentów do podjęcia wyzwania.

Szczegółowe informacje, aktualności oraz regulamin znajduje się na stronie internetowej CJiK Politechniki Poznańskiej www.clc.put.poznan.pl w zakładce OLIMPIADA.

Egzamin komisyjny - Wytrzymałość Materiałów

Egzamin komisyjny z przedmiotu Wytrzymałość materiałów odbędzie się 23 listopada 2017 roku (czwartek) o godz 8:00 w sali D-2

Godziny rektorskie

Na wniosek Uczelnianej Rady Samorządu Studentów Politechniki Częstochowskiej z dn. 19.10.2017 r. w sprawie godzin rektorskich, z uwagi na Dzień Wszystkich Świętych w dniach 30 października br. od godziny 12.00 oraz 2 listopada br. przez cały dzień obowiązywać będą godziny rektorskie.

Jednocześnie informujemy, że dzień 31.10.2017 r. jest dniem wolnym od zajęć zgodnie ze strukturą roku akademickiego 2017/2018.

Rekrutacja na studia i praktykę - Program Erasmus +

Zebranie Koła Naukowego Architektury

Zapraszamy na walne obrady Koła Naukowego Architektury w dniu 26.10.2017 r. w sali LG o godzinie 12,  na którym zostanie wybrany zarząd na roczną kadencję. Serdecznie wszystkich zapraszamy.