A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Wyszukiwarka
Licznik odwiedzin
Dzisiaj: 13
W tym miesiącu: 34539
Wszystkich: 2394700

Wykład otwarty - 21 października 2016 roku (piątek), godz. 8:30, sala LMB: 

"Wykorzystanie cementów tytanowych do materiałów o matrycy cementowej" (cz I) - mgr inż. Arkadiusz Janic

"Projekt technologii i organizacji robót budowlanych związanych z przebudową parkingu Wydziału Budownictwa Politechniki Częstochowskiej wykonanego z ekologicznej kostki brukowej w technologii TioCem®" (cz.II) - mgr inż. Arkadiusz Janic

Projekt przebudowy parkingu Wydziału Budownictwa Politechniki Częstochowskiej
- wykonanego z ekologicznej kostki brukowej w technologii TioCem®

Projekt parkingu Wydziału Budownictwa:
- Plan sytuacyjny
- Projekt nowego parkingu
- Przekrój konstrukcyjny parkingu
- Opis techniczny
- Wizualizacja


Cele Koła Naukowego Erasmus
• Pogłębianie i popularyzacja wiedzy w zakresie nowych technologii stosowanych w przemyśle, zwłaszcza budowlanym.
• Rozwijanie twórczego myślenia i uczenie się pracy zespołowej.
• Rozwijanie wzajemnej współpracy naukowej pomiędzy studentami Wydziału Budownictwa Politechniki Częstochowskiej i uczestnikami wymiany międzynarodowej w ramach programu ERASMUS+.
• Pogłębianie umiejętności lingwistycznych w zakresie języka angielskiego.

Nasze cele realizujemy poprzez:
• Cykliczne spotkania z udziałem zaproszonych gości prezentujących wybrane zagadnienia z zakresu nowych technologii związanych z przemysłem budowlanym.
• Wyjazdy do zakładów przemysłowych związanych z produkcją budowlaną.
• Prezentacje osiągnięć członków KNE.
• Spotkania i współpracę z uczestnikami programu ERASMUS+.
• Prowadzenie serwisu informacyjnego na temat działalności KNE w postaci strony internetowej.
• Inne formy działalności zgodne ze statutem KNE.

Struktura Koła Naukowego Erasmus
Zarząd Koła:
Przewodniczący: Katarzyna Krasulak
Z-ca przewodniczącego: Marcin Rośniak
Skarbnik: Kacper Głusek
Sekretarz: Anita Dróbkowska
Członkowie Zarządu: Piotr Michalski, Piotr Supera

Opiekunowie Koła:
Dr hab. inż. Janina Adamus, prof. nadzw.
Dr inż. Bogdan Langier

Kontakt: erasmus.bud.pcz@gmail.com
tel.: (+48) 34 3250 908, e – mail: janina.adamus@gmail.com
tel.: (+48) 34 3250 934, e – mail: langier@op.pl

Siedziba:
Wydział Budownictwa
ul. Akademicka 3, 42-200 Częstochowa

Informacja dotycząca programu ERASMUS: http://www.bud.pcz.czest.pl/budownictwo-socrates-erasmus2