A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Wyszukiwarka
Licznik odwiedzin
Dzisiaj: 2
W tym miesiącu: 34528
Wszystkich: 2394689
 

 

Podstawowym celem pracy Koła Naukowego INVENIT w środowisku akademickim, a w szczególności wśród studentów Wydziału Budownictwa Politechniki Częstochowskiej jest krzewienie oraz pogłębianie, wiedzy z zakresu szeroko pojętego budownictwa ogólnego.
Działamy z naciskiem na prezentacje nowych technologii przydatnych przyszłemu absolwentowi w pracy zawodowej. Swoje cele realizujemy poprzez cykliczne spotkania podczas których zaproszeni goście lub członkowie koła przedstawiają wybrane zagadnienia z zakresu nowoczesnych technologii.
Na naszych spotkaniach staramy się spojrzeć na nowości w dziedzinie budowlanej okiem laika, studenta oraz fachowca.
Bardzo angażujemy się w życie naszego wydziału poprzez pomoc w pracach kadry naukowo-dydaktycznej, oraz organizowanie różnego rodzaju spotkań edukacyjnych.
Aktywnie współpracujemy z Samorządem Studenckim co daje nam dodatkowe możliwości rozwoju oraz poznawania kolejnych sposobów angażowania się w życie studenckie. Jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje które wspomogą nasze koło oraz Wydział Budownictwa w rozwoju naukowym.
Koło Naukowe INVENIT funkcjonuje dla studentów i ze studentami.

Przewodniczący KN-INVENIT

 

STRUKTURA KOŁA NAUKOWEGO KN-INVENIT

   

1. Opiekun Koła Naukowego KN-INVENIT:

  dr hab. inż. Jarosław Rajczyk, prof. nadzw.

   

2. Zarząd Koła Naukowego KN-INVENIT:

   

Przewodniczący:

   Paulina Sroka    

Z-ca Przewodniczącego:

 

Mateusz Halbiniak

   

Sekretarz:

 

Łukasz Wójcik

   

Skarbnik:

 

Marzena Koralik

   

Członek Zarządu:

 

Mateusz Głowacki

   

Członek Zarządu:

 

Paweł Rajczyk